• Oktober 5, 2017
  • mediaipnu
  • 0

Jemari Buta

Oleh: Suci Amaliah

PC IPPNU Kabupaten Tegal, Jawa Tengah

Jemariku sudah buta

Tak mampu melihat kata

Kini hanya meraba

Tak bertutur tak bercerita

Jemari yang buta

Puisi yang lama tak bersua

Kertas pensil yang merana

Kini rapuh dimakan usia

Tak tersentuh oleh jemari

Sang buta yang tak lari

Yang dulu lincah menari

Bersama pena denganmu senyum berseri

Kertasnya pun rapuh

Pena pensilnya jatuh

Jemariku tak mampu lagi mengayuh

Menuju cakrawala puisi yang jauh

Jemariku yang telah buta

Kini hanya bisa mengiba

Membuang waktumu yang percuma

Wahai jemariku!

Bukalah matamu!

Lihatlah didepanmu!

Tumpukkan kertas jalan hidupmu!

Gandenglah sang pena

Berdansalah dengan mesra

Diatas kertas kau bersama

Melahirkan karya sastra